ผู้เขียน หัวข้อ: ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก  (อ่าน 1606 ครั้ง)

Natsutha

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 30
    • ดูรายละเอียด
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2019, 01:42:09 PM »
โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายละเอียดดังนี้

1.ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ คิว จำนวน ๑ ตู้ ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒.เครื่องบันทึกและติดตามการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์และการบีบรัดตัวของมดลูกชนิดครรภ์แฝดพร้อมสัญาณชีพมารดาและค่าอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของมารดา จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท(สี่แสนบาทถ้วน)

๓.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermal ไม่น้อยกว่า A๔ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th หรือเว็บไซต์สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดสมุทรปราการ www.spko.moph.go.th และเวปไซด์โรงพยาบาลบางจาก http://www.bangchakhosp.com/โดยเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒– ๔ มีนาคม ๒๕๖๒     โดยต้องแสดงเป็น ลายลักษณ์อักษรมายังโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ โดยเปิดเผย ตามรายละเอียด ดังนี้
ทางไปรษณีย์
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๘ (งานพัสดุ)  ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรสาร ๐๒-๔๖๔๓๐๐๒
E-Mail address : bjh.spko@moph.mail.go.th