ข่าวประชาสัมพันธ์ - จัดซื้อจัดจ้าง รพ.บางจาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ => รับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha ที่ เมษายน 20, 2020, 05:01:44 PM

หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์งาน
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha ที่ เมษายน 20, 2020, 05:01:44 PM
                         ตามประกาศโรงพยาบาลบางจาก ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (จ้างเหมาบริการบุคลากร) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานโรงพยาบาลบางจาก โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น
      บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดังนี้
                ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
                                    ลำดับที่                ชื่อ-สกุล      
                                      1   นางสาวปภาดา      ทองนุ่ม   
                                      2   นางสาวชนิกานต์   ลิ้มศรีสุวรรณ