ข่าวประชาสัมพันธ์ - จัดซื้อจัดจ้าง รพ.บางจาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ => รับสมัครงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha ที่ มกราคม 18, 2019, 10:44:32 AM

หัวข้อ: ประกาศรับสมัครงาน
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha ที่ มกราคม 18, 2019, 10:44:32 AM
รับสมัคงานลูกจ้างรายวัน
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่ตำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3.วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
4.สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำคัว
รายได้ 330 บาท/วัน
หากผ่านประเมินสามารถสมัคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข(พกส)ได้ต่อไป
สนใจกรอบใบสมัครที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 รพ.บางจาก วันเวลาราชการ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562