ข่าวประชาสัมพันธ์ - จัดซื้อจัดจ้าง รพ.บางจาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวสารทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: Chayada Yuwaniyom ที่ มิถุนายน 25, 2018, 10:49:49 AM

หัวข้อ: หลักเกณฑ์การจ้าง/หน้าโปรแกรม LTC
เริ่มหัวข้อโดย: Chayada Yuwaniyom ที่ มิถุนายน 25, 2018, 10:49:49 AM
1.หลักเกณฑ์การจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือผู้ดูแล Care giver
2.หน้าโปรแกรมระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ระดับเขต