ข่าวประชาสัมพันธ์ - จัดซื้อจัดจ้าง รพ.บางจาก

ข่าวประชาสัมพันธ์ => จัดซื้อจัดจ้าง => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha ที่ มกราคม 18, 2018, 03:43:53 PM

หัวข้อ: ร่างประกาศเครื่องตรวจอวัยวะภายในด
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha ที่ มกราคม 18, 2018, 03:43:53 PM
จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยใช้งบค่าบริการทางการแพทย์ลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ระกับเขต 10% ราคากลาง 1,820,000 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocuerment.go.th โดยเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2561 รายละเอียดแนบท้าย