กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3
1
Evidence – Based (EB4) / แบบสขร.1 เดือนมกราคม 2562
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 09:40:31 AM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ 2562  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2
Evidence – Based (EB4) / แบบสขร.1 เดือนธันวาคม 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2019, 09:39:42 AM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม2561 ปีงบประมาณ 2562  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3
Evidence – Based (EB17) / แนวทางการให้และรับของขวัญ
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ ธันวาคม 27, 2018, 07:20:30 PM »
แนวทางการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ. 2561
4
Evidence – Based (EB17) / มาตรการป้องกันการทุจริตเบิกจ่ายยา
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ ธันวาคม 27, 2018, 05:15:43 PM »
มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
5
Evidence – Based (EB17) / มาตรการการป้องกันการทุจริต
« กระทู้ล่าสุด โดย Chayada Yuwaniyom เมื่อ ธันวาคม 27, 2018, 05:12:35 PM »
มาตรการการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6
Evidence – Based (EB3) / แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ ธันวาคม 21, 2018, 04:37:28 PM »
แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 จำนวน 2 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ บ.ไพร์ม เมดิคอล จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61077321556
โครงการที่ 2 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,800,000 บาท เลขที่โครงการ 6127728442
7
Evidence – Based (EB2) / แนวทางการดำเนินการส่งเสริมฯ
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ ธันวาคม 20, 2018, 08:04:30 PM »
แนวทางในการดำเนินการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
8
Evidence – Based (EB1) / รายงานผลวิเคราห์จัดซื้อจัดจ้างปี2561
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ ธันวาคม 20, 2018, 07:46:46 PM »
รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี 2561
9
Evidence – Based (EB4) / แบบสขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 03:30:05 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2561 ปีงบประมาณ 2562  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
10
Evidence – Based (EB4) / แบบสขร.1 เดือนตุลาคม 2561
« กระทู้ล่าสุด โดย Natsutha Poycheewa เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 03:28:06 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หน้า: [1] 2 3