แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Natsutha Poycheewa

หน้า: [1] 2 3 ... 11
1
คู่มือและเอกสาร MOIT [ ปี 66 ] / คู่มือ MOIT ปี 66
« เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2022, 03:36:33 PM »
คูมือ MOIT ปี 2566

2
MOIT [5] / แบบสขรเดือนมิย.65
« เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 06:57:33 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนมิถุนายน 2565 ปีงบประมาณ 2565  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3
MOIT [17] / รายงานผลการแผนทุจริต(ไตรมาส4)
« เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 06:53:03 PM »
รายงานผลการทุจริตปี2565

4
MOIT [2] / รายงานผลการติดตามแผน(ไตรมาส4)
« เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 06:50:09 PM »
รายงานการติดตามแผนปี65(ไตรมาส4)

5
MOIT [5] / แบบสขรเดือนกย.65
« เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 06:47:49 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

6
MOIT [14] / รายงานผลการเบิกจ่ายยาปี65
« เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 06:45:18 PM »
รายงานผลการเบิกจ่ายยาสวัสดีการปี2565

7
MOIT [20] / รายงานผลการเรี่ยไรเงิน
« เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 06:37:44 PM »
รายงานผลการเรี่ยไรเงิน (ไตรมาส4)

8
MOIT [11] / รายงานผลเรื่องเรียน(ไตรมาส4)
« เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 06:35:21 PM »
รายงานเรื่องร้องเรียน 1ตค.65 - 31 สค. 65

9
MOIT [11] / รายงานผลการทุจริตปี65
« เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 06:34:07 PM »
รายงานการวิจัย 1ตค. 65-31สค.65

10
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนสค.65
« เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 05:50:27 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนสิงหาคม  2565 ปีงบประมาณ 2565  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

11
MOIT [23] / มาตราการป้องกันการล่วงละเมิด
« เมื่อ: กันยายน 15, 2022, 10:04:37 AM »
มาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ 12 เ้ดือน ปีงบประมาณ 2565

12
MOIT [17] / รายงานผลชมรมจริยธรรมฯปี65
« เมื่อ: กันยายน 09, 2022, 04:58:59 PM »
รายงานการกำกับติดตามตามแผนการปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบฟอร์มที 2) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

13
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนกค.65
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:26:51 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนกรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

14
MOIT [7] / ประกาศมาตรการการบริหารผลสัมฤทธิ์ฯ
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:21:42 PM »
ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

15
MOIT [12] / รายงานผลโครงการเบาหวานปี65
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2022, 07:15:09 PM »
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก ในเดือนเมษายน 2565

หน้า: [1] 2 3 ... 11