แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Natsutha Poycheewa

หน้า: [1] 2 3 ... 13
1
MOIT [1] / ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
« เมื่อ: ธันวาคม 29, 2022, 09:41:45 AM »
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็ปไซต์ของโรงพยาบาลบางจาก ปี 2566

2
MOIT [13] / แนวปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2022, 03:37:27 PM »
แนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2566

3
MOIT [15] / แผนชมรมจริยธรรมปี66
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2022, 03:21:24 PM »
แผนปฎิบัติการส่งเสริมชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (แบบฟอร์มที่ 1)

4
MOIT [22] / ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมย์ปี66
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2022, 03:17:51 PM »
การจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมย์ ปี 2566 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2

5
MOIT [22] / ประกาศเจตนรมณ์ฯปี66
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2022, 03:16:45 PM »
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน ปี 2566

6
MOIT [21] / ประกาศเจนตนารมย์ปี66
« เมื่อ: ธันวาคม 27, 2022, 03:15:15 PM »
ประกาศเจตนารมย์ของโรงพยาบาลบางจาก ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2

7
MOIT [16] / รายงานผลชมรมจริยธรรมฯปี65
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2022, 06:39:50 PM »
รายงานการกำกับติดตามตามแผนการปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบฟอร์มที 2) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

8
MOIT [2] / คู่มือขั้นตอนบริการปี 2566
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2022, 06:35:34 PM »
คู่มือขั้นตอนบริการปี 2566

9
MOIT [2] / คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างปี66
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2022, 06:35:02 PM »
คูมือการจัดซื้อจัดจ้างปี66

10
MOIT [2] / คู่มือรับเรื่องการทุจริตฯ ปี 2566
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2022, 06:34:35 PM »
คู่มือรับเรื่องการทุจริตฯ ปี 2565

11
MOIT [2] / คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ปี 2566
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2022, 06:34:01 PM »
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ปี 2565

12
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนธค.65
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2022, 06:23:31 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

13
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนพย.65
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2022, 06:22:06 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเดือนพฤศจิกายน 2565 ปีงบประมาณ 2566  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

14
MOIT [5] / แบบสขร.1เดือนตค.65
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2022, 06:21:31 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 ปีงบประมาณ 2566  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

15
MOIT [4] / แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566
« เมื่อ: ธันวาคม 26, 2022, 06:08:43 PM »
แผนการการจัดซื้อจัดจัดจ้างปีงบประมาณ 2566(เงินบำรุง)

หน้า: [1] 2 3 ... 13