แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Natsutha Poycheewa

หน้า: [1] 2 3 ... 6
1
Evidence - Based [EB12] / รายงานผลโครงการเบาหวานปี64
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2021, 03:54:37 PM »
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เครือข่ายโรงพยาบาลบางจาก ในเดือนเมษายน 2564

2
Evidence - Based [EB5] / แบบสขร.1เดือนพค.64-มิย.64
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2021, 02:31:29 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 - 11 มิถุนายน 2564 ปีงบประมาณ 2564  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

3
Evidence - Based [EB5] / แบบสขร.1เดือนเมษายน 2564
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2021, 02:30:43 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

4
Evidence - Based [EB5] / แบบสขร.1เดือนมีค.64
« เมื่อ: มิถุนายน 14, 2021, 02:28:57 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

5
หลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินปี 64 (ไตรมาสที่ 2) ดังนี้
1.ขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ ของบริษัท ลาโบตรอน เมดิคอล จำกัด
2.ขออนุมัติจัดจ้างเหมาวิเคราะห์ห้องปฎิบัติ ของบริษัท กรุงเทพอาร์ไอเอ แล็บ จำกัด

6
Evidence - Based [EB4] / แผนการจัดซื้อจริงไตรมาสที่1
« เมื่อ: มีนาคม 15, 2021, 02:01:56 PM »
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1)
ตามประภทรายการวัสดุทันตกรรม , เวชภัณฑ์มิใช่ยา , เวชภัณฑ์ยา , วัคซีน , วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

7
กำกับติดตามร้องเรียนทั่วไป 12 เดือน

8
กำกับติดตามร้องเรียนทุจริต 12 เดือน

9
Evidence - Based [EB10] / คู่มือรับเรื่องการทุจริตฯ ปี 2564
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2020, 04:30:53 PM »
คู่มือรับเรื่องการทุจริตฯ ปี 2564

10
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ปี 2564

11
Evidence - Based [EB10] / คำสั่งจัดการร้องเรียนปี64
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2020, 12:20:53 PM »
คำสั่งจัดการเรื่องร้องเรียนปี2564

12
Evidence - Based [EB5] / แบบสขร.1เดือนกพ.64ถึง4 มีค.64
« เมื่อ: มีนาคม 12, 2021, 03:06:01 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

13
Evidence - Based [EB5] / แบบสขร.1เดือนมกราคม2564
« เมื่อ: มีนาคม 12, 2021, 03:05:14 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

14
Evidence - Based [EB5] / แบบสขร.1เดือนธันวาคม 2563
« เมื่อ: มีนาคม 12, 2021, 03:04:41 PM »
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

15
Evidence - Based [EB2] / คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างปี64
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2020, 11:58:53 AM »
จัดทำคู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ปีงบประมาณ 2564(ตามภารกิจสนับสนุน)

หน้า: [1] 2 3 ... 6