แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Natsutha Poycheewa

หน้า: [1] 2 3 ... 12
Filename Downloads ข้อความ Posted
MOIT1 ข้อ 1.1 แต่งตัวเจ้าหน้าที่ขึ้นเวปไซดืปี66.pdf 33 ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ธันวาคม 29, 2022, 09:41:45 AM
MOIT 13 แนวปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาปี66.pdf 19 แนวปฎิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ ธันวาคม 27, 2022, 03:37:27 PM
คู่มือขั้นตอนแผนกผู้ป่วยนอก.PDF 17 คู่มือขั้นตอนบริการปี 2566 ธันวาคม 26, 2022, 06:35:34 PM
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างปี65.pdf 16 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างปี66 ธันวาคม 26, 2022, 06:35:02 PM
คู่มืือป้องกันการทุจริต.PDF 14 คู่มือรับเรื่องการทุจริตฯ ปี 2566 ธันวาคม 26, 2022, 06:34:35 PM
คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนปี65.pdf 16 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน ปี 2566 ธันวาคม 26, 2022, 06:34:01 PM
MOIT 5 สขร.เดือนธค.65.pdf 15 แบบสขร.1เดือนธค.65 ธันวาคม 26, 2022, 06:23:31 PM
เดือนพย.65.pdf 16 แบบสขร.1เดือนพย.65 ธันวาคม 26, 2022, 06:22:06 PM
เดือนตค.65.pdf 18 แบบสขร.1เดือนตค.65 ธันวาคม 26, 2022, 06:21:31 PM
MOTI4 ข้อ 2 แผนเงินบำรุงปี 2566.pdf 15 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 ธันวาคม 26, 2022, 06:08:43 PM
MOIT4 แนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานปี2566.pdf 14 แนวทางการปฎิบัติงานเพื่อตรวจสอบ ธันวาคม 26, 2022, 06:07:05 PM
MOIT4 ข้อ 1 แผนการจัดซื้อจัดจริงประจำปี 2566 (ไตรมาสที่ 1)_compressed.pdf 15 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566(คลัง) ธันวาคม 26, 2022, 06:06:23 PM
แผนจัดซื้อเกินแสนปี 66.pdf 16 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2566 (เกิน 5 แสน) ธันวาคม 26, 2022, 06:04:48 PM
MOIT3 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซ์้อจัดจ้าง ปี2565_compressed.pdf 15 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ65 ธันวาคม 26, 2022, 05:59:55 PM
MOTI4 ข้อ 2 แผนเงินบำรุงปี 2566.pdf 15 แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2566 ธันวาคม 26, 2022, 05:52:41 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 12