แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Chayada Yuwaniyom

หน้า: [1] 2 3 ... 7
Filename Downloads ข้อความ Posted
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม หน่วยงาน โรงพยาบาลบางจาก.PDF 727 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม ปี64 พฤศจิกายน 16, 2020, 07:51:26 PM
ประกาศอัตลักษณ์โรงพยาบาลบางจาก.PDF 806 ประกาศ รพ.คุณธรรม (ชมรมจริยธรรม) พฤษภาคม 31, 2020, 07:06:25 PM
ประกาศอัตลักษณ์โรงพยาบาลบางจาก.PDF 836 ประกาศอัตลักษณ์โรงพยาบาล ปี 64 พฤษภาคม 31, 2020, 06:59:06 PM
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่งขึ่นเว็บ.pdf 923 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2563 มีนาคม 20, 2020, 08:16:35 PM
ยุทธศาสตร์ส่งขึ้นเว็บ.pdf 814 นโยบายและยุทธศาสตร์ 2563 มีนาคม 20, 2020, 08:14:34 PM
รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่3).PDF 771 ติดตามประเมินผลแผนชมรมจริยธรรม มีนาคม 20, 2020, 06:35:19 PM
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมชมรมจริยธรรมฯ (แบบฟอร์มที่ 2).PDF 777 ผลการดำเนินการตามแผนชมรมจริยธรรม มีนาคม 20, 2020, 06:34:28 PM
รายงานผลการดำเนินงานส่งขึ้นเว็บ.pdf 786 การให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน มีนาคม 20, 2020, 06:25:53 PM
กระบวนการอำนวยความสะดวกส่งขึ้นเว็บ.PDF 762 กระบวนการอำนวยความสะดวก 2563 มีนาคม 20, 2020, 05:52:33 PM
กำกับติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน.PDF 753 กำกับติดตามขั้นตอนปฏิบัติงาน มีนาคม 20, 2020, 05:40:26 PM
ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งขึ้นเว็บ.PDF 816 ขั้นตอนการปฏิบัตงาน 2563 มีนาคม 20, 2020, 05:24:33 PM
planfin.PDF 837 การติดตามแผนการใช้จ่าย 2563 มีนาคม 20, 2020, 04:52:14 PM
กำกับติดตามแผนปฏิบัติการทุจริตและแผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม.pdf 540 กำกับติดตามการทุจริตและจริยธรรม มีนาคม 20, 2020, 04:28:06 PM
รายงานแบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (แบบฟอร์มที่3).PDF 714 ติดตามประเมินผลแผนชมรมจริยธรรม มีนาคม 19, 2020, 08:06:48 PM
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมชมรมจริยธรรมฯ (แบบฟอร์มที่2).PDF 744 ผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม มีนาคม 19, 2020, 07:50:38 PM
หน้า: [1] 2 3 ... 7