บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based => Evidence – Based (EB4) => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 03:15:37 PM

หัวข้อ: แบบสขร.1 เดือนตุลาคม 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ พฤศจิกายน 15, 2019, 03:15:37 PM
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป