บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based => Evidence – Based (EB4) => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ ตุลาคม 30, 2019, 10:12:07 AM

หัวข้อ: แบบสขร.1 เดือนกันยายน 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ ตุลาคม 30, 2019, 10:12:07 AM
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ปีงบประมาณ 2562  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป