บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based => Evidence – Based (EB4) => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ มิถุนายน 28, 2019, 09:53:35 AM

หัวข้อ: แบบสขร.1 เดือนมีนาคม 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ มิถุนายน 28, 2019, 09:53:35 AM
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ปีงบประมาณ 2562  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป