บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based => Evidence – Based (EB25) => ข้อความที่เริ่มโดย: Chayada Yuwaniyom ที่ มิถุนายน 27, 2019, 02:55:32 PM

หัวข้อ: การกำกับติดตามการปฏิบัติงาน
เริ่มหัวข้อโดย: Chayada Yuwaniyom ที่ มิถุนายน 27, 2019, 02:55:32 PM
รายงายผลการกำกับติดตามและการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน