บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based => Evidence – Based (EB3) => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ ธันวาคม 21, 2018, 04:37:28 PM

หัวข้อ: แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ ธันวาคม 21, 2018, 04:37:28 PM
แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 จำนวน 2 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการซื้อวัสดุการแพทย์ บ.ไพร์ม เมดิคอล จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 61077321556
โครงการที่ 2 โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสถานที่ โรงพยาบาลบางจาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,800,000 บาท เลขที่โครงการ 6127728442