บทความ ITA รพ.บางจาก

MOPH Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT [ ปี 65 ] => MOIT [9] => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ สิงหาคม 05, 2022, 06:43:38 PM

หัวข้อ: การประชุมการป้องกันมิให้กระทำผิดฯ
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ สิงหาคม 05, 2022, 06:43:38 PM
การจัดประชุมบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย