บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based => Evidence – Based (EB8) => ข้อความที่เริ่มโดย: Chayada Yuwaniyom ที่ ธันวาคม 07, 2018, 07:46:02 PM

หัวข้อ: ประกาศคำสั่งบริหารเว็บไซต์
เริ่มหัวข้อโดย: Chayada Yuwaniyom ที่ ธันวาคม 07, 2018, 07:46:02 PM
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางจาก