บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based [ ปี 64 ] => Evidence - Based [EB2] => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ ธันวาคม 14, 2020, 11:58:53 AM

หัวข้อ: คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างปี64
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ ธันวาคม 14, 2020, 11:58:53 AM
จัดทำคู่มือขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ปีงบประมาณ 2564(ตามภารกิจสนับสนุน)