บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based [ ปี 64 ] => Evidence - Based [EB4] => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ ธันวาคม 14, 2020, 05:36:53 PM

หัวข้อ: หลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินปี 64
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ ธันวาคม 14, 2020, 05:36:53 PM
หลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินปี 64 (ไตรมาสที่ 1) ดังนี้
1.ขออนุมัติจัดซื้อค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของบริษัท จรูญเภสัช จำกีด
2.ขออนุมัติจัดซื้อค่าเวชภัณฑ์ยา ของบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด