บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based => Evidence – Based (EB8) => ข้อความที่เริ่มโดย: Chayada Yuwaniyom ที่ มิถุนายน 25, 2018, 02:37:50 PM

หัวข้อ: รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนปี 2560
เริ่มหัวข้อโดย: Chayada Yuwaniyom ที่ มิถุนายน 25, 2018, 02:37:50 PM
สรุปผลข้อร้องเรียน ปี 2560 ดังนี้
1.) การจัดซื้อจัดจ้าง
2.) การปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน