บทความ ITA รพ.บางจาก

Evidence – Based => Evidence – Based (EB4) => ข้อความที่เริ่มโดย: Natsutha Poycheewa ที่ ธันวาคม 09, 2019, 06:28:25 PM

หัวข้อ: แบบสขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2562
เริ่มหัวข้อโดย: Natsutha Poycheewa ที่ ธันวาคม 09, 2019, 06:28:25 PM
แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563  ของกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค , กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ , งานเวชภัณฑ์มิใช่ยา กลุ่มงานวัสดุการแพทย์ และงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป