กรุณารอสักครู่...

ตารางการให้บริการการรักษาของโรงพยาบาล
วัน / เวลาบริการ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
8.00-12.00 น. ตรวจโรคทั่วไป / ตรวจโรคเด็ก / อายุรกรรม / แพทย์แผนไทย / กายภาพบำบัด / ทันตกรรม / คลินิกให้คำปรึกษาและสุขภาพจิต
 - ศัลยกรรมกระดูก
 - คลินิก ARV
 - คลินิก CKD (ไต)
 - ฝังยาคุมกำเนิด
 - วางแผนครอบครัว
 - ศัลยกรรมทั่วไป
 - คลินิกเบาหวานและความดัน
 - คลินิกฝากครรภ์ (รายเก่า)
 - ศัลยกรรมทั่วไป
 - คลินิกวัณโรคปอด
 - ฉีดวัคซีน (เด็ก)
 - ศัลยกรรมกระดูก
 - คลินิกพัฒนาการเด็ก
 - คลินิก wafarin
 - คลินิก CVD (หลอดเลือดสมอง)
 - ศัลยกรรมกระดูก
 - คลินิกหัวใจ
 - คลินิกหอบหืด
 - คลินิก COPD (ถุงลมโป่งพอง)
13.00-16.00 น. ตรวจโรคทั่วไป / ตรวจโรคเด็ก / แพทย์แผนไทย / กายภาพบำบัด
 - คลินิกฝากครรภ์ (รายใหม่)

วันหยุดราชการ ตรวจโรคทั่วไป 08:00 น.- 12:00 น.

*** อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชม. ***
สาระความรู้เรื่องโรคภัยและสุขภาพ

ภาพกิจกรรม

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลบางจาก ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - วันที่ 4 ธันวาคม 2562


โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 2 รุ่น - วันที่ 18-19 มีนาคม 2562


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "โรงพยาบาลบางจาก ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" - วันที่ 9 ธันวาคม 2561


โครงการ "หมอชวนวิ่ง" - วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561


สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์จากกิจกรมมงานวิ่งการกุศล CPF&KPI Charity 2018 - วันที่ 29 ตุลาคม 2561


กิจกรรมงานเกษียณปี 61 - วันที่ 28 กันยายน 2561


กิจกรรมพิธีเปิดอาคาร 4 (ตึก 6 ชั้น) - วันที่ 28 กันยายน 2561


รับรางวัลการประเมินมาตราฐานบริการสุขภาพ - วันที่ 9 มกราคม 2561


กิจกรรมประกาศเจตจำนงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล - วันที่ 9 ธันวาคม 2560

Carousel with Gallery Thumbs - Bootsnipp.com Carousel with Gallery Thumbs - Bootsnipp.com Carousel with Gallery Thumbs - Bootsnipp.com Carousel with Gallery Thumbs - Bootsnipp.com Carousel with Gallery Thumbs - Bootsnipp.com โรงพยาบาลบางจาก : Bangchak Hospital โรงพยาบาลบางจาก : Bangchak Hospital Carousel with Gallery Thumbs - Bootsnipp.com Carousel with Gallery Thumbs - Bootsnipp.com